Wie ben ik

Persoonlijk

Ruud van Koert

Ik ben in 1955 geboren in Amsterdam en heb altijd in Amsterdam gewoond en gewerkt. Ik ben getrouwd en heb twee inmiddels volwassen kinderen en drie geweldige kleinkinderen.

Al in mijn jeugd ben ik ‘gegrepen’ door de taal en wat je met taal kunt verbeelden en uitdrukken.

Mijn achtergrond

Na in 1976 te zijn afgestudeerd als onderwijzer heb ik toch voor het bedrijfsleven gekozen en ben in 1979 bij een rechtsvoorganger van ING gestart. Bij ING heb ik zeer veel ervaring opgedaan met Arbeidsvoorwaardelijke regelingen (CAO, Sociaal Plan en Klachtrecht) en de toepassing daarvan.

Ik ben vooral werkzaam geweest als secretaris van commissies die zich bezighouden met Individueel Klachtrecht voor medewerkers. Dit betreft behandeling van klachten over o.a. Ongewenste Omgangsvormen, Beoordelingen en beslissingen in het kader van reorganisaties.
Daarnaast was ik medeverantwoordelijk voor teksten en communicatie over deze onderwerpen binnen de organisatie, zoals content op Intranet en reglementen en procedures.
Tevens heb ik deel uitgemaakt van de Medezeggenschap. Eerst in de secretariële ondersteuning en later als lid van een Onderdeelcommissie.

Een nieuwe uitdaging

Na 30 jaar binnen ING ben ik in 2010 de uitdaging aangegaan om parttime voor mezelf te beginnen als secretaris en tekstschrijver. Sinds 1 april 2013 ben ik volledig zelfstandig.

 

naar boven